Buro SplitstepTeamontwikkeling

‘Samen zijn’ op de werkvloer

Teams waarin de teamleden goed met elkaar samenwerken zijn succesvoller. Natuurlijk is samenwerking in een team gericht op het bereiken van resultaten, maar plezierig samenwerken gaat ook (en misschien wel meer) over relaties. Goede – liefst warme – onderlinge relaties resulteren in een veilige werkomgeving, waarin ruimte is voor verschillen en medewerkers met energie aan het werk zijn. Het is ook een omgeving die uitnodigt tot vrije uitwisseling van denkbeelden en ideeën, dus tot creativiteit. Wij begeleiden teams waar onderlinge relaties kunnen (of soms moeten) groeien om de prestaties van het team te verbeteren. Of – wanneer er veel verloop is in een team – om medewerkers langer aan een team te kunnen binden. Op deze wijze versterken we ook bij teams het fundament voor goede prestaties.
Onze werkwijze stemmen we af op waar het team op dat moment staat. Elementen die we veelal toepassen:
  • Inzicht in de persoonlijke krachten en valkuilen van elk teamlid
  • Vergroten van inzicht in en begrip voor de ander”
  • Bespreekbaar maken wat er onder de oppervlakte speelt
  • Verbeteren van de onderlinge communicatie
  • Een veilige en open sfeer creëren in het team
  • Vergroten realisatiekracht en energie van het team
… en zo in plaats van samen werken echt samenwerken.
Doordat onze werkwijze erop gericht is teamleden tijdens de (team)coaching persoonlijke ervaringen op te laten doen, leveren onze (team)ontwikkelingstrajecten blijvende verbetering.