Buro SplitstepMaatwerk

Wij combineren regelmatig teamcoaching met individuele coaching voor één of meer medewerkers van het team. Dat doen we wanneer we merken dat verschillen tussen sommige teamleden te groot zijn om in groepsverband te overbruggen. Die verschillen kunnen betrekking hebben op leerstijlen of op verschillende fases in een loopbaan, soms gepaard gaand met verschillende ambities in het werk. Soms is individuele coaching ook nodig om bij een medewerker ruimte te bieden voor weerstand tegen de teamdynamiek of juist tegen het ontwikkelproces van het team. En soms is het gewoon een wens van een medewerker om ook individueel te groeien.